Plastická estetická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, s.r.o.

Areál fakultní nemocnice Plzeň, vchod B, 6. patro

>> kontakt na konzultace <<

Plastika nosu

Cílem operace je změna tvaru a/nebo i velikosti nosu a to buď jen měkké dolní části, nebo celého nosu, tedy včetne jeho kostěné části. Jedná se o operaci, která patří mezi nejdelikátnější estetické operace, vetšinou provádené v celkové anestézii, ale úpravy měkkého nosu možno provádět i v umrtvení místním. K operaci se přistupuje z nosních průduchu, takže na kuži nosu není buď vůbec žádná jizva, nebo jen velmi drobná na kuži nosní prepážky v délce cca 4-5 mm.

Ostřejší špicky měkkého nosu a jemnějších křídel se dosahuje zmenšením a modelací jemných chrupavek, snížení a zkrácení nosu pak zásahy na chrupavčitém septu, eventuálnč i na nosních kůstkách. Pooperační období je spojeno překvapivě s malými bolestmi, ale často s nutností nošení nosní dlahy, otoky a podlitinami.

Konzultace a zálohy na operace

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny.
Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu.
Děkujeme a budeme se těšit na setkání!