Plastická estetická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, s.r.o.

Areál fakultní nemocnice Plzeň, vchod B, 6. patro

Implantáty POLYTECH

POLYTECH mamární implantáty

Silikonové implantáty německého výrobce POLYTECH Health and Aesthetics jsou obrazem tradičního, inovativního a precizního přístupu k potřebám estetických zákroků v oblasti ženských ňader.

Prsní implantáty jsou vyráběny s nejvyšším podílem ruční práce v tomto oboru a jako jediné svého druhu jsou jednotlivě opticky a mechanicky několikrát v průběhu výroby kontrolovány.

Nabízenými povrch implantátů v současnosti jsou

  • mikrotexturované MESMO sensi

  • makrotexturované POLYtxt

  • mikropolyuretanové Microthane

Polytech je jediným výrobcem na světe povrchu Microthane, jehož začátky se datují do raných 70. let minulého století. Rozdílovými faktory oproti implantátům s konvenčním povrchem je pocitová a vizuální přirozenost, nejnižší výskyt kapsulární kontraktury a absence nežádoucích rotací.

Nízká míra výskytu kapsulace je dána faktorem vrůstu (integrace) a mikrokapsulace fibroblastů, jež jsou obsaženy v mikropolyuretanové pěně. Díky aktivnímu „hojícímu“ procesu je lineární kapsulární kontraktura, a tím případné ovlivnění tvaru (integrity) implantátu, drasticky snížena.

Tyto skutečnosti jsou opakovaně potvrzovány v mezinárodním a českém měřítku již po více než 20 let.

Výrobce nabízí své implantáty v tradičních tvarech – kulaté, kapkovité a anatomické.

4 projekce od nízké až po vysokou u každého tvaru jsou samozřejmostí a všechny tyto kategorie jsou vyráběny s použitím povrchů výše uvedených.

Korektní a dlouhodobě závazný záruční program „Implants of Excellence“ zřetelně deklaruje hodnoty a sebevědomí těchto protéz. Rozsah tohoto programu představuje nadstandardní jistotu pro ženy, jež se rozhodly pro implantáty POLYTECH Health and Aesthetics.
 


 

MICROTHANE implantáty

Jednou ze základní předoperačních úvah je minimalizace komplikací v pooperační fázi. Nejčastější komplikací mamaplastik je výskyt nežádoucí kapsulární kontraktury.

Mikropolyuretanové (MPS) implantáty byly vyvinuty k potlačení této komplikace. V početných klinických studiích posledních 20 let zkoumající značný vzorek pacientů byly zaznamenány případy kapsulární kontraktury (Baker III-IV).

V nejobsáhlejších studiích kapsulárních kontraktura v případě použití MPS implantátů zaznamenala výskyt 0-3 %. Rozšířená dlouhodobá studie prováděná v USA, aplikující Kaplan-Meier analýzu, potvrdila významné snížení rizika kapsulce v období 10 let po implantaci MPS implantátů. Data dále vykazují o 15 % snížený výskyt kapsulce oproti texturovaným implantátům, a to v průběhu 8 let po implantaci.

Nízká míra výskytu kapsulace je dána faktorem vrůstu (integrace) a mikrokapsulace fibroblastů, jež jsou obsaženy v mikropolyuretanové pěně. Díky aktivnímu „hojícímu“ procesu je lineární kapsulární kontraktura, a tím případné ovlivnění tvaru (integrity) implantátu, drasticky snížena.

V okolí MPS implantátu není takto pouze jedna kapsula, jako v případě texturovaných či hladkých implantátů. Naopak, vlivem mikrokapsulace dojde ke vzniku četných mikrokapsulí, které omezují kontrakční jevy. Tkáňová fixace a vysoce kohezívní silikonový gel takto dotvářejí obraz maximální přirozenosti tvaru prsů.

Dislokace a rotace těchto implantátů nebyly rozpoznány. Minimální kapsulární kontraktura umožňuje umístění implantátů jak pod sval, tak pod prsní žlázu a napomáhá optimálnímu přístupu operatéra.

MPS implantáty Polytech - MICROTHANE se vyrábějí ve 4 kategoriích (Optimam, Opticon, Meme, Replicon), z nichž každá má 4 podskupiny řazené výškově (projekcí).

Pacientská brožura k implantátům Polytech – (formát PDF 575 kB)

Pacientská brožura k implantátům Polytech EN – (formát PDF 120 kB)

Popis a typy implantátů Polytech – (formát PDF 3,9 MB)