Plastika prsu

Cílem operace je zvětšení prsů tak, aby kromě většího objemu získaly i kosmeticky vyhovující tvar. Prsní protéza ( mammární implantát ) je okrouhlý, oválný nebo kapkovitý měchýř ze silikonového polymeru, na povrchu elastický a lehce drsný, uvnitř vazký až těstovitý, různého objemu ( v cc, či g ) a rozměrů ( v mm ). Jsou vyráběny různými firmami a na trh dodávány s osvědčením, které umožňují jeho používání v ČR. Výrobce dodává i poučení, týkající se problematiky prsních implantátů. V současnosti nejsou k dispozici žádné seriózní informace, které by svědčily o příčinné vazbě mezi silikonovým materiálem a nějakou poruchou zdraví. To sice neznamená, že se podobné informace nemohou v budoucnosti objevit, ale t.č. nejsou známé.

V případě Vaší operace plánujeme užít implantát:

Bezprostřední předoperační období:

Po přijetí na oddělení budete vyšetřena lékařem – anesteziologem, který povede celkové znecitlivění během Vaší operace ( k jeho naplánování toto vyšetření slouží ) zhotovím zdravotnickou fotodokumentaci a orientační nákresy na kůži operačního pole. Na operační sál pak budete odvezena na své posteli po podání léků sloužících k bezprostřední přípravě k operaci a často i k prevenci komplikací ( např. antibiotika, léky ovlivňující krevní srážlivost ). V předsálí operačního sálu se Vás pak ujme anesteziologický tým, který Vás uvede do celkové anestezie ( tzn. celkového znecitlivění ), ve kterém budete operována.

Průběh operace:

Po nezbytných přípravách se operace zahájí kožním řezem, který je vyznačen nejčastěji v podprsní rýze ( obvykle délky 4 – 5,5 cm ), kterým se dostáváme k povrchu velkého prsního svalu ( další možností přístupu je hranice prsního dvorce ). Z tohoto místa pak vytvoříme kapsu buď pod prsním svalem, či nad ním, kam pak vkládáme zkušební implantát, pomocí kterého odhadujeme optimální velikost definitivního implantátu. Po upřesnění této velikosti vybíráme z příručního skladu vhodný pár implantátů, který pak do připravené kapsy zavádíme.

Následně je rána sešita, někdy jsou do ran zavedeny drény, které slouží k odvádění ranného výměsku (krve a tkáňového moku ). Nakonec je rána kryta gázou a na prsy je přiložena elastická podprsenka, eventuálně je hrudník obvázán elastickou tlakovou bandáží. Operace končí šetrným probuzením z celkového znecitlivění a odvezením zpět na oddělení.

Bezprostřední pooperační období:

Většinu prvních dnů po operaci budete trávit na lůžku, ke zmírnění individuálně vnímaných bolestí Vám budou podávány příslušné léky a za pomoci zdravotní sestry se budete zvolna rehabilitovat ( vstávat, chodit na WC apod. ). Převazy jsou plánovány individuálně, v optimálním případě se první uskuteční druhý den po operaci, kdy je také možné propuštění do domácího ošetřování. Jestliže je pooperační průběh nějak komplikován, či jsou do ran zavedeny drény, převazy mohou být častější a hospitalizace delší. Při propouštění do domácího ošetřování budete srozumitelně informována o vhodném životním režimu, termínu dalších kontrol a převazů a budou Vám doporučena vhodná analgetika.

Pozdější pooperační období:

Jedná se o období po propuštění domů až do doby plného obnovení schopnosti účastnit se běžného životního režimu. Po této době již není klient omezen ve svých pracovních, sportovních, společenských či jiných aktivitách. Obvykle se jedná o dobu asi 2 měsíců. Ke konci prvního pooperačního týdne je elastická bandáž hrudníku nahrazena vhodnou podprsenkou a po 3 týdnech zahájeny zpočátku jemné, později intenzivní masáže prsů dle návodu.

Pozdní pooperační období:

Po obnovení všech zvyklých aktivit začíná období méně častých kontrol, klientka prsy a jizvy intenzivně masíruje dle návodu ( prevence změn okolo implantátů a zbytnělých kožních jizev – viz níže ), podprsenka již není trvale nutná. Výsledný efekt lze hodnotit nejdříve až po 6-ti měsících po operaci, do té doby prsy procházejí změnami, které to znemožňují. Rok po operaci končí i toto období, kontroly se pak provádějí 1x ročně a při eventuálních potížích.

Možné komplikace:

Kromě obecných komplikacích uvedených v úvodu informovaného souhlasu, je třeba zdůraznit komplikace specifické, které jsou podrobněji uvedeny dále. Zvláštními „komplikacemi“ jsou pak psychické reakce na výsledný stav ( např. změny chápání vlastní identity, sebevědomí apod. ), eventuálně nespokojenost s estetickým vzhledem operovaných prsů i když byly splněny všechny požadavky vznesené před operací.

Perspektiva:

Prsy s implantáty prodělávají sice pozvolnější, ale jinak stejné změny jako prsy bez nich, s implantáty lze absolvovat běžné životní aktivity včetně sportu, otěhotnění a kojení, je ale třeba se vyhýbat silným nárazům, úderům, pádům či ostrým poraněním prsních krajin, při kterých by mohl být implantát poškozen.

Otázkou zůstává „trvanlivost“ efektu operace a vlastních implantátů. Délka vlastního efektu operace je dána např. anatomickými poměry, kvalitou tkání, životním stylem, apod. Vlastní implantáty podléhají změnám jako vše, avšak pokud je klientka s prsy spokojená, nemá potíže a implantát při pravidelných sonografických kontrolách nejeví známky deformací či porušení celistvosti, není nutné je měnit.

Tyto informace zdaleka nejsou vyčerpávající, jen mají za úkol informovat Vás o nejdůležitějších okolnostech operace, jejím průběhu a některých možných úskalích.

-> informace o používaných materiálech

KONZULTACE A ZÁLOHY NA OPERACE

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny. Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu. Děkujeme a budeme se těšit na setkání!