Plastika očních víček

Cílem operace je odstranění kožních a tukových nadbytků na dolních víčkách, které obvykle vznikají u osob nadměrně zatěžujících oči a majících k nim i zděděné sklony. Odstraněním těchto nadbytků se pak docílí mladšího a „odpočatějšícho“ vzhledu.

Operace se nejvíce provádí jako výkon v místním umrtvení ( ambulantní, nebo za krátkodobé hospitalizace ), ale může být ale i součástí rozsáhlejšího operačního výkonu v celkovém mrtvení za hospitalizace. Operace trvá dle použité metody 1 – 2 hod.

Kožní řez se vede 2 – 3 mm od okraje dolního víčka, tukové lalůčky, které spoluzodpovídají za „váčky“, či kruhy pod očima se buď odstraní, nebo vhodně přemístí tak, aby se jejich nežádoucí vliv odstranil; nadbytečná kůže se odstraňuje také. 5. 6. den po operaci ,dochází pozvolna k ústupu možných podlitin, otoků a ke zklidňování jizev, které pak zanikají v přirozených záhybech a vráskách a stávají se velmi málo viditelné.

KONZULTACE A ZÁLOHY NA OPERACE

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny. Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu. Děkujeme a budeme se těšit na setkání!