Plastická estetická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, s.r.o.

Areál fakultní nemocnice Plzeň, vchod B, 6. patro

Cílem operace je odstranit esteticky rušivé „odstávání“ ušních boltců, které je způsobeno vrozeným tvarem boltcové chrupavky. Operace proto musí změnit úhly a vzájemné poměry jednotlivých částí boltcové chrupavky tak, aby se toto „odstávání“ boltců odstranilo. Operace se provádí v místním umrtvení, nejčastěji ambulantně, je třeba počítat s opakovanými převazy, kontrolami a 14 denním klidovým režimem. Definitivní výsledek operace je možné hodnotit nejdříve 3 – 6 měsíců po operaci, i když výsledek předběžný je vidět bezprostředně po výkonu.

Operace se provádí u klientů s velkým tukovým a kožním nadbytkem na přední stěně břišní, zejména u lidí po redukčních dietách a ženách po porodech. Podstatou operace je absolutní odstranění kožnětukového nadbytku, zpěvnění svalové vrstvy a vypnutí zbylé kůže a podkoží. Výsledkem operace je pak odstranění obtěžujících laloků, uložených nejčastěji v dolní polovině břicha a okolo pupku. Kožní řezy se vedou napříč podbřiškem mezi spinami pánevních kostí a okolo pupku.

Cílem operace je odstranění kožních a tukových nadbytků na dolních víčkách, které obvykle vznikají u osob nadměrně zatěžujících oči a majících k nim i zděděné sklony. Odstraněním těchto nadbytků se pak docílí mladšího a „odpočatějšícho“ vzhledu.

Cílem operace je změna tvaru a/nebo i velikosti nosu a to buď jen měkké dolní části, nebo celého nosu, tedy včetne jeho kostěné části. Jedná se o operaci, která patří mezi nejdelikátnější estetické operace, vetšinou provádené v celkové anestézii, ale úpravy měkkého nosu možno provádět i v umrtvení místním. K operaci se přistupuje z nosních průduchu, takže na kuži nosu není buď vůbec žádná jizva, nebo jen velmi drobná na kuži nosní prepážky v délce cca 4-5 mm.

Liposukce je metoda tvarování postavy, při které se odstraňují tukové polštáře, které ruší linii postavy. Nejčastěji se jedná o stehna a vnitřní plochu kolen, boky, břicho, méně často o lýtka, paže, podbradek apod. Podstatou je snížení počtu tukových buněk odsátím tenkou kanylou, čemuž odpovídá i délka výsledné jizvy (obvykle 3 – 6 mm), uložené v přirozených záhybech a vráskách kůže. Jedná se o operaci v celkovém umrtvení spojenou s obvykle 1-denní hospitalizací. Po operaci je nutné nosit speciální elastické prádlo (8 – 12 týdnů), proto je vhodné k výkonu volit chladnější roční období. I když metod liposukce je více (př. vibrační, ultrazvuková, tumescentní apod.), podstata a výsledek jsou vždy stejné a pokud operovaný výrazně nepřibere na váze, je výsledek trvalý, ale ani v takovém případě nedochází k obnovení odsáté tukové tkáně.

Cílem operace je zvětšení prsů tak, aby kromě většího objemu získaly i kosmeticky vyhovující tvar. Prsní protéza ( mammární implantát ) je okrouhlý, oválný nebo kapkovitý měchýř ze silikonového polymeru, na povrchu elastický a lehce drsný, uvnitř vazký až těstovitý, různého objemu ( v cc, či g ) a rozměrů ( v mm ). Jsou vyráběny různými firmami a na trh dodávány s osvědčením, které umožňují jeho používání v ČR. Výrobce dodává i poučení, týkající se problematiky prsních implantátů. V současnosti nejsou k dispozici žádné seriózní informace, které by svědčily o příčinné vazbě mezi silikonovým materiálem a nějakou poruchou zdraví. To sice neznamená, že se podobné informace nemohou v budoucnosti objevit, ale t.č. nejsou známé.

Konzultace a zálohy na operace

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny.
Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu.
Děkujeme a budeme se těšit na spolupráci!