Plastické operace


Plastika prsů

Cílem operace je zvětšení prsů tak, aby kromě většího objemu získaly i kosmeticky vyhovující tvar. Prsní protéza ( mammární implantát ) je okrouhlý, oválný nebo kapkovitý měchýř ze silikonového polymeru, na povrchu elastický a lehce drsný, uvnitř vazký až těstovitý, různého objemu ( v cc, či g ) a rozměrů ( v mm ). Jsou vyráběny různými firmami a na trh dodávány s osvědčením, které umožňují jeho používání v ČR. Výrobce dodává i poučení, týkající se problematiky prsních implantátů. V současnosti nejsou k dispozici žádné seriózní informace, které by svědčily o příčinné vazbě mezi silikonovým materiálem a nějakou poruchou zdraví. To sice neznamená, že se podobné informace nemohou v budoucnosti objevit, ale t.č. nejsou známé.

číst více

Otoplastika

Cílem operace je odstranit esteticky rušivé „odstávání“ ušních boltců, které je způsobeno vrozeným tvarem boltcové chrupavky. Operace proto musí změnit úhly a vzájemné poměry jednotlivých částí boltcové chrupavky tak, aby se toto „odstávání“ boltců odstranilo. Operace se provádí v místním umrtvení, nejčastěji ambulantně, je třeba počítat s opakovanými převazy, kontrolami a 14 denním klidovým režimem. Definitivní výsledek operace je možné hodnotit nejdříve 3 – 6 měsíců po operaci, i když výsledek předběžný je vidět bezprostředně po výkonu.

číst více

Abdominoplastika

Operace se provádí u klientů s velkým tukovým a kožním nadbytkem na přední stěně břišní, zejména u lidí po redukčních dietách a ženách po porodech. Podstatou operace je absolutní odstranění kožnětukového nadbytku, zpěvnění svalové vrstvy a vypnutí zbylé kůže a podkoží. Výsledkem operace je pak odstranění obtěžujících laloků, uložených nejčastěji v dolní polovině břicha a okolo pupku. Kožní řezy se vedou napříč podbřiškem mezi spinami pánevních kostí a okolo pupku.

číst více

Plastika očních víček

Cílem operace je odstranění kožních a tukových nadbytků na dolních víčkách, které obvykle vznikají u osob nadměrně zatěžujících oči a majících k nim i zděděné sklony. Odstraněním těchto nadbytků se pak docílí mladšího a „odpočatějšícho“ vzhledu.

číst více

Plastika nosu

Cílem operace je změna tvaru a/nebo i velikosti nosu a to buď jen měkké dolní části, nebo celého nosu, tedy včetne jeho kostěné části. Jedná se o operaci, která patří mezi nejdelikátnější estetické operace, vetšinou provádené v celkové anestézii, ale úpravy měkkého nosu možno provádět i v umrtvení místním. K operaci se přistupuje z nosních průduchu, takže na kuži nosu není buď vůbec žádná jizva, nebo jen velmi drobná na kuži nosní prepážky v délce cca 4-5 mm.

číst více

Liposukce

Liposukce je metoda tvarování postavy, při které se odstraňují tukové polštáře, které ruší linii postavy. Nejčastěji se jedná o stehna a vnitřní plochu kolen, boky, břicho, méně často o lýtka, paže, podbradek apod. Podstatou je snížení počtu tukových buněk odsátím tenkou kanylou, čemuž odpovídá i délka výsledné jizvy (obvykle 3 – 6 mm), uložené v přirozených záhybech a vráskách kůže. Jedná se o operaci v celkovém umrtvení spojenou s obvykle 1-denní hospitalizací. Po operaci je nutné nosit speciální elastické prádlo (8 – 12 týdnů), proto je vhodné k výkonu volit chladnější roční období. I když metod liposukce je více (př. vibrační, ultrazvuková, tumescentní apod.), podstata a výsledek jsou vždy stejné a pokud operovaný výrazně nepřibere na váze, je výsledek trvalý, ale ani v takovém případě nedochází k obnovení odsáté tukové tkáně.

číst více

KONZULTACE A ZÁLOHY NA OPERACE

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny. Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu. Děkujeme a budeme se těšit na setkání!