Plastická estetická chirurgie MUDr. Tomáš Kydlíček, s.r.o.

Areál fakultní nemocnice Plzeň, vchod B, 6. patro

Otoplastika

Cílem operace je odstranit esteticky rušivé „odstávání“ ušních boltců, které je způsobeno vrozeným tvarem boltcové chrupavky. Operace proto musí změnit úhly a vzájemné poměry jednotlivých částí boltcové chrupavky tak, aby se toto „odstávání“ boltců odstranilo. Operace se provádí v místním umrtvení, nejčastěji ambulantně, je třeba počítat s opakovanými převazy, kontrolami a 14 denním klidovým režimem. Definitivní výsledek operace je možné hodnotit nejdříve 3 – 6 měsíců po operaci, i když výsledek předběžný je vidět bezprostředně po výkonu.

Průběh operace:

Zvláštní předoperační přípravy není třeba, – po převléknutí je klient odveden na operační sál, uložen na operační stůl a přikryt, operace se zahajuje dezinfekcí operačního pole – boltec s okolím je natřen desinfekčním roztokem ( Betadine, jodová tinktura apod.) a hlava přikryta sterilní rouškou. Následuje místní umrtvení, které spočívá v pomalé injekční aplikaci anestezujícího roztoku (nejčastěji Mesokain) do boltce. Toto umrtvování může být subjektivně trochu nepříjemné a místy i bolestivé, ale nikdy ne výrazně. Po umrtvení boltce pacient už necítí žádnou bolest, ale zůstává částečně zachováno vnímání mechanických manipulací s boltcem. Vlastní operace se zahájí odstraněním drobného okrsku kůže na vnitřní, tj. k hlavě přiléhající ploše, kde bude také výsledná jizva – tato nebude později při běžném pohledu viditelná. Následuje uvolnění a přetvarování chrupavky do žádaného tvaru a operace boltce končí sešitím kůže vstřebatelnými stehy ( tyto není třeba odstraňovat ) a založením tzv. modelačních stehů (ponechávají se 14 dní). Jestliže se jedná o operaci obou boltců, je změněna poloha hlavy a operace pokračuje stejným způsobem na druhém boltci. Zcela nakonec je přiložen obvaz.

Bezprostřední pooperační období:

1 – 2 hodiny po operaci nemocný obvykle pociťuje bolesti, proto jsou podávány léky proti bolesti ( nejčastěji Ibalgin, Paralen, Algifen, Tramal apod.) a je vhodné zachovávat klidový režim. Vhodné jsou také suché obklady s ledem.

První převaz se koná obvykle ihned následující den, další převazy a kontroly jsou pak stanovovány individuálně dle potřeby.

Období hojení trvá celkem 14 dní, během této doby dojde ke zhojení boltců v novém tvaru a ke zhojení operačních ran, k podstatnému ústupu otoků, možných podlitin a k výraznému ústupu bolestí. Nejdříve 14. pooperační den lze sejmout natrvalo obvaz a odstranit fixační stehy.

Pozdější pooperační období:

Po zhojení je možné boltce mýt mýdlem a promašťovat, je vhodné nosit elastickou čelenku, a to 2 týdny trvale a následně ještě 2 týdny na noc a boltce chránit před poraněním.

Komplikace:

Kromě výše uvedených komplikací jsou to nejčastěji asymetrie tvaru boltců ( každý jinak vyčnívající ), zbytnělé pooperační jizvy, drobné nerovnosti na chrupavce apod. Tyto informace zdaleka nejsou vyčerpávající, jen mají za úkol informovat Vás o nejdůležitějších okolnostech operace, jejím průběhu a některých možných úskalích.

Konzultace a zálohy na operace

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny.
Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu.
Děkujeme a budeme se těšit na spolupráci!