Otoplastika

Cílem operace je odstranit esteticky rušivé „odstávání“ ušních boltců, které je způsobeno vrozeným tvarem boltcové chrupavky. Operace proto musí změnit úhly a vzájemné poměry jednotlivých částí boltcové chrupavky tak, aby se toto „odstávání“ boltců odstranilo. Operace se provádí v místním umrtvení, nejčastěji ambulantně, je třeba počítat s opakovanými převazy, kontrolami a 14 denním klidovým režimem. Definitivní výsledek operace je možné hodnotit nejdříve 3 – 6 měsíců po operaci, i když výsledek předběžný je vidět bezprostředně po výkonu.

Průběh operace:

Zvláštní předoperační přípravy není třeba, – po převléknutí je klient odveden na operační sál, uložen na operační stůl a přikryt, operace se zahajuje dezinfekcí operačního pole – boltec s okolím je natřen desinfekčním roztokem ( Betadine, jodová tinktura apod.) a hlava přikryta sterilní rouškou. Následuje místní umrtvení, které spočívá v pomalé injekční aplikaci anestezujícího roztoku (nejčastěji Mesokain) do boltce. Toto umrtvování může být subjektivně trochu nepříjemné a místy i bolestivé, ale nikdy ne výrazně. Po umrtvení boltce pacient už necítí žádnou bolest, ale zůstává částečně zachováno vnímání mechanických manipulací s boltcem. Vlastní operace se zahájí odstraněním drobného okrsku kůže na vnitřní, tj. k hlavě přiléhající ploše, kde bude také výsledná jizva – tato nebude později při běžném pohledu viditelná. Následuje uvolnění a přetvarování chrupavky do žádaného tvaru a operace boltce končí sešitím kůže vstřebatelnými stehy ( tyto není třeba odstraňovat ) a založením tzv. modelačních stehů (ponechávají se 14 dní). Jestliže se jedná o operaci obou boltců, je změněna poloha hlavy a operace pokračuje stejným způsobem na druhém boltci. Zcela nakonec je přiložen obvaz.

Bezprostřední pooperační období:

1 – 2 hodiny po operaci nemocný obvykle pociťuje bolesti, proto jsou podávány léky proti bolesti ( nejčastěji Ibalgin, Paralen, Algifen, Tramal apod.) a je vhodné zachovávat klidový režim. Vhodné jsou také suché obklady s ledem.

První převaz se koná obvykle ihned následující den, další převazy a kontroly jsou pak stanovovány individuálně dle potřeby.

Období hojení trvá celkem 14 dní, během této doby dojde ke zhojení boltců v novém tvaru a ke zhojení operačních ran, k podstatnému ústupu otoků, možných podlitin a k výraznému ústupu bolestí. Nejdříve 14. pooperační den lze sejmout natrvalo obvaz a odstranit fixační stehy.

Pozdější pooperační období:

Po zhojení je možné boltce mýt mýdlem a promašťovat, je vhodné nosit elastickou čelenku, a to 2 týdny trvale a následně ještě 2 týdny na noc a boltce chránit před poraněním.

Komplikace:

Kromě výše uvedených komplikací jsou to nejčastěji asymetrie tvaru boltců ( každý jinak vyčnívající ), zbytnělé pooperační jizvy, drobné nerovnosti na chrupavce apod. Tyto informace zdaleka nejsou vyčerpávající, jen mají za úkol informovat Vás o nejdůležitějších okolnostech operace, jejím průběhu a některých možných úskalích.

KONZULTACE A ZÁLOHY NA OPERACE

Předoperační konzultace na klinice: 500 Kč za každou započatou hodinu. Zálohy na plánované operace ve výši 40 % předpokládané ceny. Abychom mohli i nadále udržet úroveň nabízených služeb, žádáme o dodržení dohodnuté schůzky a v případě komplikací o její telefonické zrušení či posunutí termínu. Děkujeme a budeme se těšit na setkání!