POLYTECH mamární implantáty

Silikonové implantáty německého výrobce POLYTECH Health and Aesthetics jsou obrazem tradičního, inovativního a precizního přístupu k potřebám estetických zákroků v oblasti ženských ňader.

Prsní implantáty jsou vyráběny s nejvyšším podílem ruční práce v tomto oboru a jako jediné svého druhu jsou jednotlivě opticky a mechanicky několikrát v průběhu výroby kontrolovány.

Nabízenými povrch implantátů v současnosti jsou

  • mikrotexturované MESMO sensi

  • makrotexturované POLYtxt

  • mikropolyuretanové Microthane

Polytech je jediným výrobcem na světe povrchu Microthane, jehož začátky se datují do raných 70. let minulého století. Rozdílovými faktory oproti implantátům s konvenčním povrchem je pocitová a vizuální přirozenost, nejnižší výskyt kapsulární kontraktury a absence nežádoucích rotací.

Nízká míra výskytu kapsulace je dána faktorem vrůstu (integrace) a mikrokapsulace fibroblastů, jež jsou obsaženy v mikropolyuretanové pěně. Díky aktivnímu „hojícímu“ procesu je lineární kapsulární kontraktura, a tím případné ovlivnění tvaru (integrity) implantátu, drasticky snížena.

Tyto skutečnosti jsou opakovaně potvrzovány v mezinárodním a českém měřítku již po více než 20 let.

Výrobce nabízí své implantáty v tradičních tvarech – kulaté, kapkovité a anatomické.

4 projekce od nízké až po vysokou u každého tvaru jsou samozřejmostí a všechny tyto kategorie jsou vyráběny s použitím povrchů výše uvedených.

Korektní a dlouhodobě závazný záruční program „Implants of Excellence“ zřetelně deklaruje hodnoty a sebevědomí těchto protéz. Rozsah tohoto programu představuje nadstandardní jistotu pro ženy, jež se rozhodly pro implantáty POLYTECH Health and Aesthetics.
 


 

MICROTHANE implantáty

Jednou ze základní předoperačních úvah je minimalizace komplikací v pooperační fázi. Nejčastější komplikací mamaplastik je výskyt nežádoucí kapsulární kontraktury.

Mikropolyuretanové (MPS) implantáty byly vyvinuty k potlačení této komplikace. V početných klinických studiích posledních 20 let zkoumající značný vzorek pacientů byly zaznamenány případy kapsulární kontraktury (Baker III-IV).

V nejobsáhlejších studiích kapsulárních kontraktura v případě použití MPS implantátů zaznamenala výskyt 0-3 %. Rozšířená dlouhodobá studie prováděná v USA, aplikující Kaplan-Meier analýzu, potvrdila významné snížení rizika kapsulce v období 10 let po implantaci MPS implantátů. Data dále vykazují o 15 % snížený výskyt kapsulce oproti texturovaným implantátům, a to v průběhu 8 let po implantaci.

Nízká míra výskytu kapsulace je dána faktorem vrůstu (integrace) a mikrokapsulace fibroblastů, jež jsou obsaženy v mikropolyuretanové pěně. Díky aktivnímu „hojícímu“ procesu je lineární kapsulární kontraktura, a tím případné ovlivnění tvaru (integrity) implantátu, drasticky snížena.

V okolí MPS implantátu není takto pouze jedna kapsula, jako v případě texturovaných či hladkých implantátů. Naopak, vlivem mikrokapsulace dojde ke vzniku četných mikrokapsulí, které omezují kontrakční jevy. Tkáňová fixace a vysoce kohezívní silikonový gel takto dotvářejí obraz maximální přirozenosti tvaru prsů.

Dislokace a rotace těchto implantátů nebyly rozpoznány. Minimální kapsulární kontraktura umožňuje umístění implantátů jak pod sval, tak pod prsní žlázu a napomáhá optimálnímu přístupu operatéra.

MPS implantáty Polytech - MICROTHANE se vyrábějí ve 4 kategoriích (Optimam, Opticon, Meme, Replicon), z nichž každá má 4 podskupiny řazené výškově (projekcí).

Pacientská brožura k implantátům Polytech – (formát PDF 575 kB)

Pacientská brožura k implantátům Polytech EN – (formát PDF 120 kB)

Popis a typy implantátů Polytech – (formát PDF 3,9 MB)